Stihl +
Марки +
Цена

STIHL Акция CASHBACK 01.04.2024 - 23.05.2024г.

При покупка на участващите модели машини на крайните клиенти (физически или юридически лица, наричани
„Участник“) ще бъдат връщани предварително определени суми „премии Cashback“ в зависимост от
стойността на закупения продукт (вижте следващите слайдове);
• За да участва в акцията, Участникът ще трябва да направи онлайн регистрация през www.stihl.bg, до 4
седмици от покупката, в която да посочи и банкова сметка, по която да му бъде изплатена съответната сума,
както и модел и сериен номер на закупения продукт с цел избягване на измами. Освен това участникът трябва
да приложи и документ, удостоверяващ покупката (касов бон или фактура) и гаранционна карта за закупената
машина;
• Изплащането на премията Cashback ще се извършва от Маркетингова агенция в срок до 4 (четири) седмици
след предоставяне на необходимите данни от Участника;
• Участникът има право да участва в акцията с до три продукта;
• Покупката на продуктите може да бъде направена от търговските обекти на дилъри на територията на
Република България, както и от техните онлайн магазини на територията на Република България.

 

 

 

Филтри
Цена